TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

& GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lĩnh vực hoạt động

Phát triển bất động sản

♦ Viettin Real là nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, đã đầu tư và phát triển nhiều dự án bất động sản quy mô tại TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai…

dịch vụ bất động sản

♦ Sở hữu hệ thống mạng lưới phân phối chuyên nghiệp, mảng dịch vụ bất động sản do Viettin Real cung cấp là một hệ sinh thái toàn diện gồm tư vấn, mua bán, môi giới, định giá, quản lý – khai thác bất động sản, dịch vụ tài chính…

Lĩnh vực khác

♦ Ngoài những lĩnh vực trên Viettin Real còn cung cấp rất nhiều loại hình dịch vụ chuyên nghiệp như: Cho thuê Bất Động Sản, Xây dựng và trang trí nội thất.